Tool om hoogte van de zon te bepalen:
zonne stand

o Schelle

Het zonne-aanbod van één uur volle zon (d.i. de zonne-energie die op een wolkenloze zomerdag op een naar het zuiden gericht vlak valt) bedraagt 1 kWh/m2. In België kunnen we rekenen op zo’n 1000 uur volle zon per jaar. De instraling bedraagt dus ongeveer 1000 kWh/m2.
Helaas is deze energie niet rechtstreeks bruikbaar. Willen we de zon inschakelen in onze energievoorziening dan moeten we de primaire energie van de zon omzetten in bruikbare, secundaire energie. Bij de omzetting van zonlicht naar elektriciteit door zonnecellen bedraagt het rendement 6 à 20 %.(onze panelen 15%) De rendementen van zonnecollectoren -die licht omzetten in warmte- liggen tussen 30 en 60 %.
Om de invallende zonnestralen optimaal te benutten, moeten de zonnepanelen zo goed mogelijk naar de zon gericht worden. Omdat de zon bij ons nooit recht aan de hemel staat, worden de panelen schuin opgesteld met een hellingshoek tussen 30° en 60°, naargelang de toepassing. Door die schuine opstelling wordt immers meer directe zonnestraling opgevangen dan bij een horizontaal plat vlak .
Zonnepanelen worden best naar het zuiden georiënteerd. De rendementsverschillen met panelen die naar het zuidoosten of het zuidwesten georiënteerd zijn, zijn nochtans niet zo groot .
De verklaring is dat in België 60 % van het zonlicht diffuus is en dus onafhankelijk van de richting.

 

 

Instralingsdiagram

Het instralingsdiagram toont de gemiddelde jaarlijkse zoninstraling voor verschillende vaste hellingshoeken en oriëntaties, uitgedrukt in percentages van de maximale instraling. Zo is af te lezen dat de instraling op een plat vlak (het middelpunt van de cirkel) ongeveer 85% van de maximale instraling bedraagt. In België wordt het maximum, ruim 1100 Wh/m² per jaar, bereikt onder een hoek van 35° op het zuiden. Het diagram is geldig voor West-Europa van Denemarken tot Noord-Spanje.

instralingsdiagram
uren zonneschijn afgelopen 100 jaar

Op deze pagina hou ik de resultaten bij.
Onderstaande tabel geeft de energieproductie in kWh weer.
De tabellen ernaast geven de verhouding tussen Kwh en KWp aan
Hierdoor kan men de resultaten vergelijken met installaties in de provincie
en het gehele land.
Filmpje van onze terugdraaiende meter
(opm, grafieken zijn niet geheel betrouwbaar i.v.m. de uitbreiding)

In februari 2008 hebben wij 16 zonnepanelen (fotovoltaïsche panelen) op onze garagedak laten plaatsen.
Wij waren zo tevreden over de panelen dat we er nog 2 bij besteld hebben.
Deze panelen werden juni 2009 geplaatst, dus inmiddels is de installatie 4,05Kwp.

Gegevens installatie;
18 IBC 225 TT Megaline panelen (225 Wattpiek per paneel)
Totaal: 4050 Wattpiek
De wattpiek is het vermogen dat een zonnepaneel zal geven in de meest ideale omstandigheden. In de provincie Antwerpen moet je om aan het totaal vermogen per jaar te komen dit getal vermeningvuldigen met 0,844 zodat onze installatie een theoretische opbrengst heeft van 3000 KWh, Na de uitbreiding 3340Kwh.
De panelen zijn pal zuid gericht en staan onder een helling van 25°
De omvormer is een Platinum 3800S van Diehl

 

Zonnepanelen
Forum Zonnepanelen
PV Wiki
Online PV panelen BE & NL

Op deze sites vindt U veel info over zonnepanelen en online data's van Belgische PV installaties.

Ed: theoretische dagopbrengst (kWh)
Em: theoretische maandopbrengst (kWh)
Hd: theoretische straling per dag (kWh/m2)
Hm: theoretische straling per maand(kWh/m2)

Click for Antwerpen, Belgium Forecast
zonnestraling afgelopen 24uur
zonnestraling afgelopen week
Zonnestraling afgelopen maand.
Klik voor infraroodbeeld
° Schelle
Productie Zonnepanelen

Grafieken SunnyReport
Grafiek met alle gegevens 2008 (Excel)
Grafiek met alle gegevens 2009 (Excel)
Grafiek met alle gegevens 2010 (Excel)
Zonnepanelen t.o.v. netstroom

Zonnepanelen, klik voor groter beeld
Gemiddelde theoretische opbrengst
Hoogte van de zon tov de horizon
Theoretische opbrengst per maand
Zonstraal Top50
Diehl 3800 S
Onze GSC teller van ABB, de OD4165
zonneinstraling BE